Monday, June 28, 2010

O le Lotu Moni

Se'i tatou mafaufau i le tala faata'oto o le Aute ma le Talo:

Ua toulu mai le Aute, ua pau i tafatafa o le Talo. Ona faapea lea a le Aute, Ta 'ino'ino i lenei mea eleelea. Ua tali atu ai le Talo, E moni, ua matagofie oe ; a e mavaegofie lou matagofie, e le aulia le aso taeao. E leai foi sou aoga, na ona teu ai tino o tagata. A o a'u nei e aoga e malosi ai tino o tagata.

Ona tuu maia lea e Misi Palate le faatatau:

O le Aute, o le lotu sese lea, e teuteu ia matagofie, a e leai sona aoga. O le Talo, o le lotu moni lea, e maoona ai ma ola ai tagata i le ola e faavavau.

Sa faapea ona fetalai Iesu Keriso, "Pe a e tatalo, aua ne'i e pei o tagata pepelo, auā ua latou fia tutū ma tatalo i sunako ma fetaulaigāala, ina ia iloa i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui.

"A o oe, pe a e tatalo, ina ulu atu ia i lou afeafe, ma pupuni lona puipui, i le e tatalo ai i lou Tamā o i le mea lilo; o lou Tamā foi o lē silasila i le mea lilo, na te avatu faaaliali se taui ia te oe.

"A outou tatalo, aua ne'i tāutu i a outou upu, e pei o nuu ese; auā fa tei latou, o le tele o a latou upu e talia ai i latou.

"O lenei, aua ne'i outou faapei o i latou; auā ua silafia e lo outou Tamā mea ua outou matitiva ai, a o lei ole atu outou ia te ia." (Mataio 6:5-9)

Ou te iloa e talia e le Atua a tatou lotu--po o tatalo--moni uma. Ua ou iloa le faataunuuga o lenei mata'upu i lo'u lava olaga, o lea, ou te viia ai le suafa o le Alii.


(Ua sii le tala i le Aute ma le Talo ai le tusi a Misi Siaosi Palate, O Faataoto ma Tala Faatusa mai Atunuu Eseese, itulau 71.)

No comments: